Contact Us

  

 

MIGORI PRIMARY SCHOOL

Physical Location:Kisii-Migori in Migori town next to Migori TTC

District: Migori

Province: Nyanza

Postal Address: Box 91-40400 Suna -Migori

Email Address: info@migoriprimary.com

 

Headteacher

Thomas Ogogo 

email: thomogogo@yahoo.com